TAXI Łódź Fabryczna ? Gdzie jest postój taksówek ?

Kiedyś było tylko jedno główne wyjście z peronów i trudno było ominąć taksówki. Obecnie jest wiele dróg opuszczenia dworca a główny postój tylko jeden. Taxi parking… [EN] .


Duża mapa – naciśnij / press map

TAXI Łódź Fabryczna postój taxirank cabstand taxistand.
TAXI Łódź Fabryczna i okolice Placu Dąbrowskiego – Teatr Wielki postój taxirank cabstand taxistand.

Obecnie taksówki stoją tylko** przy wschodnim głównym wyjściu obok kas biletowych, pod estakadą prowadzącą główny ruch uliczny z autobusami i tramwajami.

 

Z dworca autobusowego należy się kierować się w lewą stronę dworca kolejowego.

Z dworca autobusowego (zdjęcie drogi naciśnij)

 

Po wyjściu z pociągu trzeba kierować się w kierunku przeciwnym do przyjazdu. Wejście na poziom dworca schodami ruchomymi lub windą.

Środek peronów (zdjęcie drogi naciśnij)
“Wschodni” koniec peronów, wjazd schodami wprost do hali z kasami (zdjęcie drogi naciśnij)

Najbliższy drugi postój to Plac Dąbrowskiego. (oznaczony na mapie)

 

Currently, taxis are standing only** at the eastern main exit of station next to the ticket offices, under the overpass leading the main traffic with buses and trams.

 

From the bus station you have to go left next to the ticket office

From the bus station (press big photo)

 

After leaving the train you have to follow the opposite direction to the train arrival. Entrance to the level  of the station – escalator or elevator.

Center of the platform (press big photo)
“East” end of the platform (press big photo)

 

The closest second taxi stop is Dąbrowskiego Square (1st maps).

 

**Nieoficjalny postój / **Unofficial stopover

Czasem stoją przy parku przy przystanku mpk. Wyjście zachodnie (niekiedy w dzień, częściej w nocy)

(duże zdjęcie – press big photo)

Unofficial stopover (sometimes in day, more often at night) Western exit.

 

Mapa Open Street Map
Clipart
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on RedditShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKDigg thisPrint this pageEmail this to someone