TAXI Łódź Fabryczna ? Gdzie jest postój taksówek ?

Kiedyś było tylko jedno główne wyjście z peronów i trudno było ominąć taksówki. Obecnie jest wiele dróg opuszczenia dworca a postój tylko jeden. Taxi parking… [EN] .


Duża mapa – naciśnij / press map

TAXI Łódź Fabryczna postój taxirank cabstand taxistand.
TAXI Łódź Fabryczna postój taxirank cabstand taxistand.

Obecnie taksówki stoją tylko przy wschodnim głównym wyjściu obok kas biletowych, pod estakadą prowadzącą główny ruch uliczny z autobusami i tramwajami.

Z dworca autobusowego należy się kierować się w lewą stronę dworca.

Po wyjściu z pociągu trzeba kierować się w kierunku przeciwnym do przyjazdu pociągu. Wejście na poziom dworca schodami ruchomymi lub windą.

Najbliższy drugi postój to Plac Dąbrowskiego.

 

Currently, taxis are standing only at the eastern main exit of station next to the ticket offices, under the overpass leading the main traffic with buses and trams.

From the bus station you have to go left next to the ticket office

After leaving the train you have to follow the opposite direction to the train arrival. Entrance to the level  of the station – escalator or elevator.

The closest second taxi stop is Dąbrowskiego Square.

Wersja AMP 📲 http://www.blog.fotoport.win/2017/09/03/taxi-lodz-fabryczna-gdzie-jest-postoj-taxirank-cabstand-taxistand/amp

Mapa Open Street Map
Clipart
Share on Facebook
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrShare on RedditShare on LinkedInPin on PinterestShare on VKDigg thisPrint this pageEmail this to someone