TAXI Łódź Fabryczna ? Gdzie jest postój taksówek ?

Kiedyś było tylko jedno główne wyjście z peronów i trudno było ominąć taksówki. Obecnie jest wiele dróg opuszczenia dworca a główny postój tylko jeden. Taxi parking… [EN] .


Duża mapa – naciśnij / press map

TAXI Łódź Fabryczna postój taxirank cabstand taxistand.
TAXI Łódź Fabryczna i okolice Placu Dąbrowskiego – Teatr Wielki postój  taxirank cabstand taxistand.
Obecnie taksówki stoją tylko** przy wschodnim głównym wyjściu obok kas biletowych, pod estakadą prowadzącą główny ruch uliczny z autobusami i tramwajami. Currently, taxis are standing only** at the eastern main exit of station next to the ticket offices, under the overpass leading the main traffic with buses and trams.

 

🚌 🚍 🚐

Z dworca autobusowego (zdjęcie drogi naciśnij) ===== From the bus station (press big photo)
Z dworca autobusowego należy się kierować się w lewą stronę dworca kolejowego. Wyjście przy kasach biletowych From the bus station you have to go left, trough train station, next to the ticket office

 

🚂  🚃 🚄

Środek peronów (zdjęcie drogi naciśnij) ===== Center of the platform (press big photo)
„Wschodni” koniec peronów, wjazd schodami wprost do hali z kasami (zdjęcie drogi naciśnij) ===== “East” end of the platform (press big photo)
Po wyjściu z pociągu trzeba kierować się w kierunku przeciwnym do przyjazdu. Wejście na poziom dworca schodami ruchomymi lub windą. After leaving the train you have to follow the opposite direction to the train arrival. Entrance to the level  of the station – escalator or elevator.

 

Najbliższy drugi postój to Plac Dąbrowskiego. (oznaczony na mapie) The closest second taxi stop is Dąbrowskiego Square (1st maps).

 

👁 **Nieoficjalny postój / **Unofficial stopover

( Zachodnie wyjście duże zdjęcie #### western exit  press big photo)
Wyjście zachodnie

Czasem stoją obok parku przy przystanku mpk. (niekiedy w dzień, częściej w nocy)

Western exit.

Unofficial stopover near the park (sometimes in day, more often at night)

 

Mapa Open Street Map
Clipart